Her har vi hatt litt flere prosjekter. Vi har laget en veldig fin kalveavdeling med skjermvegg, to nye liggebåser i løsdriften og starten på et nytt kontor.